Висококфалифициран екип

Висококвалифициран екип, който ежегодно посещава национални, европейски и световни конгреси на които присъстват най-добрите дентални специалисти, с които споделяме опит.