Контрол на качеството

Всеки случай се обсъжда интердисциплинарно между колегите, специалисти в различни области. В хода на лечението често е ангажиран целият екип на клиниката.