Най-съвременната апаратура

Постоянно инвестираме в най-високо технологичната апаратура. Разполагаме с най-съвременното хирургично оборудване, дентален лазер, дентален микроскоп, техника за диагностика и най-модерен център за образна диагностика в оралната и лицево-челюстна област в гр. Варна.