Какво представлява ендодонтията?

Ендодонтията е специалност от денталната медицина, която се занимава с диагностицирането и лечението на заболяванията на зъбната пулпа.

Какво е зъбна пулпа?

Зъбната пулпа е тъкан съставена от нерви, кръвоносни съдове и клетки, разположена под дентина на зъба в пространство наречено ендодонтско пространство, което условно се дели на две частти: пулпна камера и коренови канали.

Пулпната камера е пространсвото във вътрешността на короната на зъба, а кореновите канали, както показва и името им са пространствата, които заема пулпата в корените на зъбите.

Функцията на пулпата е свързана с развитието на коронката(преди пробива на зъба в зъбната редица) и корена на зъба(след пробива на зъба), а след завършването на растежа с храненето на зъба и с отговора към различни дразнители.

Какво представлява пулпита?

Възпалението на зъбната пулпа се нарича пулпит. В някои ситуации пулпитът при своевременно лечение може да бъде обратим.

Най-често този процес е необратим и се свързва със следните оплавания:
• болка към термични дразнители(топло/студено) с различна продължителност след появата и
• по-изразена нощно време
• от минути до часове като продължителност
• пулсираща, стрелкаща, чукаща
• поняго без да се повлиява от аналгетици
• ирадиираща и трудна за локализиране

До каква степен ще бъдат изразезени тези симптоми зависи най-вече от степента на възпаление на пулпата.

Ако този процес не се лекува навреме може да доведе до некроза(самоумъртвяване) на зъбната пулпа, което от своя страна може да доведе до апикален периодонтит(възпаление на тъканите около върха на корена на зъбите). Апикалния периодонтит може да прерастне в абсцес и да налага хирургично и антибиотично лечение.

Причини за развитие на пулпит?

Най-честата причина за развитие на пулпит е нелекуван дълбок кариес. Може да се развие също така вследствие на травма, след изпиляване на зъб за коронка, вследствие на напреднал пародонтит и т.н.

Какво представлява ендодонтското лечение?

Ендодонтското лечение е по-популярно с наименованието “кореново лечение” или “махане на нерви”. Състои се в премахване на възпалената тъкан от пулпната камера и кореновите канали.

Отстраняването на пулпната тъкан от пулпната камера най-често се случва при почистването на това пространство с борче.

Обработката на кореновите канали се извършва с помоща на механични(ендодонтски пили) и химични(разтвори за дезинфекция и почистване) средства, след което е необходимо тези канали да бъдат запълнени.

Самото лечение протича на в няколо стъпки, които са взаимосвързани.
Важно е преди да се започне ендодонтско лечение, клинициста да разполага с рентгенография на зъба, който ще се лекува. Това е необходимо, както при поставянето на диагнозата така и при оценката на анатомията на каналите на зъба, тъй като всеки зъб е уникален в това отношение.

След това може да се пристъпи към обезболяване на пациента. Това е необходимо за да може да се работи при максимален комфорт, както за стоматолога, така и за човека на стола. Обикновено обезболяване се извършва с поставяне на упойка в близост до проблемния зъб с игла и спринцовка. Желателно е при наличие на придужаващи заболявания(хипертония, диабет, алергии и т.н) да информирате вашият зъболекар, тъй като упойките могат да имат нежелани реакции. Препоръчително е да не се ходи гладен, когато предстоят по-продължителни процедури, за които е необходимо да се поставя упойка.
След успешното обезболяване на пациента може да се пристъпи към същинската част от лечението.

Желателно е то да се извършва под изолация с кофердам. Кофердамът представляват еластични платна, които се прикрепят с помоща на клампи(подобно на щипки) около зъбите. Работата под изолация има следните предимства:

• работното поле не се замърсява вторично със слюнка(пълна е с микроорганизми) и кръв
• няма риск от поглъщане или аспириране(животозастрашаващо) на някои от иглоподобните инструменти по време на лечението
• няма риск от поглъщане на разстворите използвани за промивка и дезинфекция на ендодонтското пространство
• по-добра видимост на работното поле
• по-малко стрес за клинициста.

В съвременната ендодонтия изолацията е задължителна. След като се изолира работното поле може да се пристъпи към създаването на достъп до ендодонтското пространство и най-вече такъв към кореновите канали. В дадени ситуации може да се започне първо с почистването и оформянето на достъпа, след което да се изолира зъба. Ако липсват стени от зъба е желателно те да се изградят след пълното почистване на на кариозната маса. Това изграждане се нарича преедндодонтско и неговата цел e да създаде оптимални условия за изолация и дезинфекция на кореновите канали.

След като бъде създаден достъп до кореновите канали може да се пристъпи към тяхната обработка. Тя се състои в механично оформяне и почистване на каналите с помощта на ендодонтски пили, които биват ръчни и машинни. Обикновено се използва комбинация от двете.
Същевременно с механичната обработка се извършва и химичната с помощта на различни разтвори. Целта на промивките е да се намали стресът върху ендодонтските инструменти, да премахват отпилките, които се образуват по време на механичната обработка, да се намали броя на микроорганизмите в ендодонтското пространство. Ако лечението не може да бъде завършено в едно посещение може да се постави някакъв медикамент в кореновите канали между посещенията.

След пълна химио-механична обработка на кореновите канали следва тяхното запълване. След запълването се прави контролна рентгенография, за да се види качеството на запълването на каналната система. След ендодонтските лечение е важно да се възстанови формата и функцията на зъба. Според ситуацията това може да се направи с пломба, частична или цяла корона.

В голям процент от случаите частичните и цели корони да за предпочитане, тъй като при възстановяване на зъба само с пломба има риск от фрактура на зъба, която да бъде невъзстановивама и да налага изваждането на въпросния зъб.

Често задавани въпроси.

Ще боли ли след манипулациите?

Обикновено след обработката на кореновите и канали и често след запълването им е обичайно да има известен дискомфорт и болка за период от няколко дни. Тези оплаквания обикновено се повлияват от аналгетици.

Препоръката е час и половина-два след манипулация да се изпие един аналгетик(Aulin, Nurofen, Analgin), още преди да е преминал напълно обезболяващия ефект от упойката като по този начин се припокриват ефектите на двата медикамента и следоперативния период преминава без оплаквания. Възможно след обработка на каналите и запълването им зъбът да има чувствителност на почукване и при натиск.

Защо умъртвени зъби болят?

Това може да се дължи на няколко причини:

• Недобро първично лечение и развитие на апикален периодонтит.
• Неоткрит и необработен канал, в който остава възпалена тъкан.
• Перфорация или друго усложнение появило се при лечението.
• Фрактура на зъба.

В такива ситуации се налага да се направи релечение, ако е възможно или да се екстрахира зъба.

Важно е не само лечението, а и затварянето/запечатването на достъпа до кореновите канали, защото е противен случай може ендодонтските пространство да се реинфектира и да се стигне до неуспех.

Колко посещения са необходими за завършването на ендодонтско лечение?

Това е въпрос без конкретен отговор. Зависи от ситуацията, сложността на лечението/релечението, опита на клинициста и др. Има ситуации, които позволяват то да бъде извършено едноетапно.

Най-често това се отнася до еднокоренови зъби с пулпит.

Релеченията(повторните лечения) обикновено отнемат повече време, защото е необходимо от каналната система да се премахне старата заплънка, което може да е времеемко понеже тя служи като бариера, която възпрепятства достъпа на инструментите и разтворите до края на кореновите канали.

Също така е важно да се отбележи, че статистически релеченията са с по-нисък процент на успеваемост.

В някои ситуации е невъзможно да се направи стандартно ендодонтско лечение и може да се наложи да се прилага ендодонтско хирургия или да се налага зъба да се извади.

Защото да изберем ендодонтско лечение с дентален микроскоп? Оправдана ли е цената му?

Работата под микроскоп позволява на клинициста да види и оцени детайли, които с невъоръжено око не би могъл като наличие на допълнителен канал, счупени инструменти в кореновите канали, перфорация на зъба.

Работното поле е по-добре осветено и увеличението под микроскопа позволява да се работи по-прецизно и по-щадящо за зъбните тъкани. По този начин работата под микроскоп увеличава шанса за успешно ендодонтско лечение дори при сложни ситуации.

Има манипулации, които без дентален микроскоп е невъзможно или най-малкото е много рисковано и трудно да бъдат изпълнени(например отстраняването на счупен инструмент).

Предвид предимствата при работата с микроскоп смятаме, че по-високата цена е напълно оправдана.

За повече информация се обърнете към нас!