• Grapes activate genes

  Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Висококфалифициран екип

  Висококвалифициран екип, който ежегодно посещава национални, европейски и световни конгреси на които присъстват най-добрите дентални специалисти, с които споделяме опит.

 • Get Free Initial Consultation, Call +25 (510) 210-5225

  Fees are an estimate only and may be more depending on your situation

 • GET FREE CONSULTATION

Medical Care

Our Laboratory

 • Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Постоянно инвестираме в най-високо технологичната апаратура. Разполагаме с най-съвременното хирургично оборудване, дентален лазер, дентален микроскоп, техника за диагностика и най-модерен център за образна диагностика в оралната и лицево-челюстна област в гр. Варна.

 • Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Donec ipsum diam, pretium mollis dapibus risus. Nullam dolor nibh pulvinar at interdum eget.

 • Висококвалифициран екип, който ежегодно посещава национални, европейски и световни конгреси на които присъстват най-добрите дентални специалисти, с които споделяме опит.

Testimonials