Д-р Петър Чаушев
Д-р Петър Чаушев

Д-р Петър Чаушев

Д-р Петър Чаушев завършва Дентална медицина през 2010г. в Медицински Университет – гр. Пловдив.

През 2012г. завършва Здравен мениджмънт в Медицински Университет – гр. Пловдив.

От 2012г. е преподавател в Медицински Университет – гр. Варна в катедрите по Орална и лицево-челюстна хирургия и катедрата по пародонтология и дентална имплантология във факултета по Дентална медицина в гр. Варна.

През 2012г. д-р П. Чаушев печели престижната награда “Мениджър на фамилна практика” на Бългрската асоциация на денталните мениджъри.

От 2014г. до 2016г. работи в клиниката по орална и лицево-челюстна хирургия в Универститетска многопрофилна болница за активно лечение Света Марина – гр. Варна.

2015г. основава водещият в гр. Варна център по образна диагностика в оралната и лицево-челюстна хирургия – “Панорама”. Центърът разполага с най-съвременната и висококачествена апаратура в Европа.

2017г. завършва своята специализация и придобива специалност Орална хирургия.

Член на ITI International team of implantology

Член на Българската асоциация по дентална имплантология.

Лектор в различни форуми по орална хирургия и дентална имплатология.

Два пъти годишно посещава Европейски и световни конгреси в областта на денталната медицина. Участва в практически курсове в Германия, Франция, Швейцария.

Специалност Орален хирург
Степен Лекар по дентална медицина
Области на работа
  • Орална хирургия
  • Дентална имплантология
  • Протетика
  • Лазерна дентална медицина