Д-р Янко Янков - Лицево-челюстен хирург
Д-р Янко Янков, д.м.

Д-р Янко Янков, д.м. - лицево-челюстен хирург във Варна

Д-р Янко Янков, д.м. завършва медицина с отличен (6.00) успех в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – гр. Варна през 2014 г. и е удостоен с най-престижните за студентите по медицина награда „Златен Хипократ” и награда Първа степен от Български лекарски съюз за отличен успех.

От 2015 г. работи и специализира лицево-челюстна хирургия в клиниката по Лицево-челюстна хирургия към УМБАЛ „Света Марина” ЕАД – гр. Варна.

През 2016 г. завършва магистратура по Здравен мениджмънт в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – гр. Варна.
В периода февруари 2019 г. – октомври 2019 г. е хоноруван асистент по Орална и лицево-челюстна хирургия към катедрите по Орална и лицево-челюстна хирургия и Обща и оперативна хирургия. През 2019 г. след спечелен конкурс е назначен като асистент по лицево-челюстна хирургия към катедра по Обща и оперативна хирургия.

През юли 2020 г. придобива специалност по лицево-челюстна хирургия и продължава да работи в клиниката по Лицево-челюстна хирургия към УМБАЛ „Света Марина” ЕАД – гр. Варна.

Посещава следните курсове: 2018 г. – Трети национален конгрес по Орална и лицево-челюстна хирургия (BSOMFS, AOCMF, EACMFS); 2019 г. – Мениджмънт на лицевите травми (AOCMF).

През 2022 г. д-р Янков придобива ОНС “доктор” (PhD) в специалност “хирургия”.

Член е на Български лекарски съюз (БЛС).

Ако търсите добър лицево-челюстен хирург във Варна, свържете се с нас и запазете час при д-р Янков.

Специалност Лицево-челюстен хирург
Степен Лекар
Области на работа
 • кистозни образувания на главата и шията – кисти на челюстните кости и меките тъкани на устната кухина, лицето и шията, екзацербирали (възпалени) кисти, кисти на малки и големи слюнчените жлези;
 • абсцеси и флегмони в областта на лицето, прилежащите му ложи, околочелюстните ложи, шията;
 • остеомиелити на челюстните и лицевите кости;
 • одонтогенни синуити – остри и хронични;
 • лимфаденити в областта на главата и шията;
 • наранявания (рани) на меките тъкани на главата и шията;
 • фрактурите на лицевите и челюстните кости;
 • заболявания на слюнчените жлези – възпалителни, слюнно-каменна болест, кисти, травми, доброкачествени и злокачествени новообразувания;
 • заболяванията на лицевите нерви;
 • заболяванията на темпоро-мандибуларната става;
 • пренеоплазии в устната кухина и кожата на главата и шията;
 • доброкачествни и злокачествени новообразувания в устната кухина, челюстните кости, кожата и други меки тъкани на главата и шията.