Кариес – след отстраняване на кариозната тъкан се поставя пломба (обтурация) от фотополимеризиращ композит. Ако разрушението е по голямо и особено при дъвкателни зъби (кътниците) се препоръчва изработването на инлей.

Това е конструкция, която се изработва от зъботехник, в лаборатория. Инлеят може да е от различен материал (злато, композит, порцелан). След като зъбът е излекуван и изпилен се взема отпечатък , на базата на който, зъботехникят изработва лятата пломба (инлея).

Пулпит – лекува се чрез кореново (ендодонтско) лечение. Представлява отстраняване на пулпата (кр. съдове, нерви, клетки), която се намира в коронката и корените на зъба. Създадената кухина се обработва и запълва със специални средства. При добре изпълнено кореново лечение се очаква дълготраен и сигурен резултат. Трябва да се има в предвид, че това е сложна процедура, зависеща от индивидуалните особености на всеки зъб.

Периодонтит – отново с кореново лечение, но тук се налага по – дълъг процес на лечение, за да се отстрани инфекцията, разпространила се и в костта. В зависимост от вида на периодонтита и тежестта му на протичане е възможна и хирургична намеса.