При силно разрушени зъби, по естетични или ортодонтски показания се налага лечение, използвайки възможностите на протетичната дентална медицина.

Корона – Зъбът се изпилява до зъбно пънче. Това е умалено копие на формата на зъба. Върху така оформеното пънче се поставя корона, която изцяло го покрива. Съществуват различни материали за изработване на зъбна корона: метална корона, металокерамична корона, златокерамика, прескерамична корона, циркониева корона.

В съвременната дентална медицина е много добре развита и широко използвана CAD/CAM технология за компютърно сканиране и изработка на машинно фрезована металокерамична корона, машинно фрезована циркониева корона, машинно фрезована титаниевокерамична корона.

При липсващи зъби – в зависимост кои точно са тези зъби има различни методи на възстановяване на функцията на дъвкателния апарат.

  • Мост – когато около липсващия зъб (зъби) има останали други, които са в състояние да поемат тежестта и функцията им, се изпиляват до зъбни пънчета и се поставя конструкция, която обхваща изпилените и липсващите зъби. Така се отстранява “празното пространство” от зъбите, влизащи в моста. По този начин се възстановява естетиката и функцията на дъвкателният апарат.

Короните и мостовете се циментират неподвижно върху зъбните пънчета и не се налага тяхното ежедневно сваляне и поставяне.

    • Протеза – когато няма останали зъби, отговарящи на условията за поставянето на мост или дентален имплант, се налага изработването на протеза. Основната разлика с горепосочените е ,че протезата най-често е подвижна конструкция, освен в случаите, когато се изработи върху дентални импланти. Това означава, че тя не е постоянно фиксирана в устата на пациента и се налага нейното ежедневно поставяне, сваляне и хигиенизиране.

Съвременната дентална медицина използва най-висококачествените материали за изработка на зъбни протези. В нашата клиника се изработват и “меки” еластични протези Бредент(Bredent). Пациентите много добре се адаптират към тези протези тъй-като са по-еластични от обикновените плакови притези с метални куки и в редица случаи са по-подходящи от моделно-лятите протези, които често претоварват носещите зъби.

  • Зъбен имплант – това е начин да се избегне поставянето на мост или протеза при липсващи зъби. Изработва се неподвижна конструкция. Зъбният имплант замества изгубен зъбен корен и е основа за поставянето на корона, мост или неподвижна протеза.

Всички конструкции за протетични или така наречени ортопедични възстановявания се изработват от зъботехник, в лаборатория, на базата на отпечатък, взет в стоматологичния кабинет. Конструкциите могат да бъдат изработени от различни материали, в зависимост от вида на дефекта, преценката на стоматолога, желанията и възможностите на пациента.