Съществуват различни видове пародонтални заболявания и съответните за тях лечения. Тук са представени само най-често срещаните:

  • Гингивит – първото и основно условие за провеждането на всяко пародонтологично лечение е спазването на отлична и постоянна устна хигиена. Каквото и да прави стоматолога, без усилие от страна на пациента, всеки резултат ще е временен и неприемлив. Лечението на гингивита се извършва най – често с почистване на зъбен камък и предписване на разтвор за жабурене. В зависимост от вида и причината на гингивита е възможно прилагането и на допълнително лечение.
  • Пародонтит – лечението отново започва с почистване на зъбен камък. Тук се налагат и други манпулации, най- често т. нар. кюретаж. Това представлява отстраняване на възпалителната тъкан, която се е образувала между зъба и венеца. Процедурата се провежда под упойка и е безболезнена за пациента. Могат да се приложат и много други методи на лечение, в зависимост от вида и тежестта на заболяването. Често се налага и медикаментозно лечение.

Основен причинител на пародонталните заболявания е плаката и зъбния камък.

Зъбният камък се образува в резултат на узряването и стареенето на бактериалната зъбна плака. Когато зъбите не са добре измити и остане плака, тя се минерализира и се превръща в твърд зъбен камък. Неговата грапава повърхност е идеално място за задържане на микроби, а порьозната му структура го превръща в резервоар за бактериални токсини. Важно е да се отбележи, че зъбният камък осигурява безпрепятствено развитие на бактериите, защитавайки ги от имунните фактори на организма, антибиотици и др.

Нормално ли е венците да кървят по време на миене на зъбите?

Здравите венци не кървят. Кървенето е симптом на възпаление и гингивит, а в по- тежките случаи е белег на заболяването пародонтит. То е резултат от бактериалното дразнене и натрупване на зъбен камък и плака по зъбите, които могат да се отстранят единствено от дентален лекар или хигиенист. Възпалението на венците пречи на доброто почистване на зъбите и създава условия за натрупване на още зъбен камък, който впоследствие засилва самата инфекция и кървенето. Наличието на жълтеникав, дори черен зъбен камък и на оточни, зачервени венци, може да се отрази на общото състояние и неминуемо нарушава естетиката на усмивката.

Защо зъбите се разклащат?

Разклащането на зъбите е следствие на стопяване на костите на челюстта. То се причинява от поддържане на постоянно възпаление на венците. Освен разклащане понякога се наблюдава и разместване /разреждане/ на зъбите. Такива зъби трябва да се стабилизират посредством методите на шиниране.

Болезнено ли е премахването на зъбен камък и как става?

Отстраняването на зъбния камък обикновено е безболезнено и става в едно посещение. Използва се специален ултразвуков апарат, с който се премахва надвенечния и подвенечния зъбен камък. Макар и рядко, може да се наложи поставяне на местна упойка. Това се налага при пациенти с чувствителни зъби в резултат на отдръпване на венеца и оголване на шийката на зъбите.

В случаите на наличие на пародонтални джобове, се употребяват специални ръчни инструменти – кюрети, с които се почиства подвенечния зъбен камък. Целта е да се постигне гладка коренова повърхност и да се изгребе възпалената тъкан от меката страна на джоба. Така се постигат оптимални условия за оздравителен процес. Тази манипулация се осъществява във второ посещение (при умерени и тежки пародонтити) и обикновено се поставя упойка.

Трябва ли да се предписват антибиотици?

Зъбната плака и зъбният камък представляват по своята същност бактериален биофилм, в който микроорганизмите са защитени от имунните фактори на организма и от антибиотични средства. По тази причина антибиотиците са много малко ефективни и не могат да осигурят надеждно, насочено към причинителя лечение. Такова лечение се постига на първо място посредством т.нар. механично асоциирана каузална терапия -механичното отстраняване с ултразвук или с ръчни инструменти. В редки случаи при агресивни пародонтити се назначават антибиотици като допълнение на стандартната терапия. Самостоятелно антибиотично лечение с препарати, непредписани от дентален лекар, е не само неефективно, но и опасно!

По какъв начин може да се повлияе на образуването на зъбен камък?

Образуването на зъбен камък може да се повлияе посредством средствата и методите за лична орална хигиена, които лекарят или хигиенистът разясняват по време на посещението за лечение /поддържане/ на пародонталното заболяване. Важно е да се подчертае, че използването на води за уста, конци и интердентални четки не предотвратява, а само забавя образуването на зъбен камък. Само редовните поддържащи посещения при денталния лекар могат да предотвратят или спрат прогресирането на заболяването.

Колко често трябва да се почиства зъбният камък?

Посещенията за почистване на зъбен камък са индивидуални и се назначават в зависимост от тежестта на заболяването. Например при тежък пародонтит, те са на един месец, при умерен – на три, при лека форма или гингивит – на шест месеца, а рядко, при пациенти, които бавно образуват зъбен камък, поддържат добра хигиена и при които липсва гингивално възпаление, те могат да бъдат разредени до 1 година.