Ортодонтията е специалност от денталната медицина, която се занимава с диагностиката, профилактиката и лечението на зъбно-челюстните отклонения.

Профилактика

Терапевтичните възможности на ортодонтията покриват периода от първите дни на живот до напреднала възраст. Профилактиката започва още от бременността на майката и продължава и след раждането на детето. Тя е комплекс от мероприятия, които целят откриването, отстраняването и предотвратяването на причините, водещи до зъбно-челюстни деформации.

Голямо значение за хармоничното развитие на зъбно-челюстния комплекс имат:

 • естественото кърмене и/или използването на анатомични биберони и залъгалки;
 • здравословното хранене;
 • отличната устна хигиена.

Ако детето има вредни навици като:

 • спане и стоене с отворена уста
 • смучене на пръст след втората година
 • прехапване на устна
 • гризане на нокти
 • дишане през уста
 • инфантилно гълтане след втората година

много е важно те да бъдат своевременно отстранени!

Зъбно-челюстни отклонения

Най-често срещаните зъбно-челюстни отклонения са:

 • Отворена захапка – в контакт са само задните зъби
 • Дълбока захапка – горните предни зъби покриват твърде много долните предни зъби
 • Обратна захапка – долните предни зъби са твърде напред и покриват горните
 • Кръстосана захапка – горните задни зъби са навътре спрямо долните
 • Овърджет – горните предни зъби са твърде издадени напред
 • Клас 2 захапка
  Разминаване в средната линия – горната и долната челюст се разминават в средната линия
 • Разстояния между зъбите – има големи разстояния между зъбите
 • Струпване – горните и долните зъби са струпани

С ортодонтското лечение се направлява челюстният растеж при подрастващите и се подреждат естествените зъби.

По този начин се създава правилна захапка, красива усмивка и красиво лице.

Ортодонтското лечение има естетичен и здравен ефект:

1) Естетичен ефект – подреждането на всички струпани зъби и установяването на правилните челюстни взаимоотношения води до красива усмивка и хармонично лице.

2) Здравен ефект – подредените зъби, без струпвания или завъртания, правят устната хигиена по-лесна, а така се ограничават пародонталните проблеми и развитието на кариеси. Правилната захапка предпазва зъбите от претоварване и травмиране на челюстните стави, от смущения в дъвченето, гласообразуването, гълтането и дишането. Всичко това влияе на цялостното здраве и самочувствие

От какво възникват ортодонтските деформации?

Вредни навици. Така невинното на пръв поглед смучене на пръст постепенно променя посоката на нормалния растеж на лицевите кости, водейки до все по-трудни за лечение деформации с напредване на възрастта.

По подобен начин действа и неправилното и продължително използване на биберона. Колкото по-рано бъдат отстранени тези навици, толкова по-лесно ще могат да бъдат коригирани последиците в захапката и ще бъде успешно ортодонтското лечение.

Нехармоничен генетично обусловен растеж на челюстите. Това са едни от най-трудните за лечение деформации – например обратните захапки.
Несъответствие между размера на зъбите и костната основа. Най-честата причина за “кривите зъби”.

Кога да насочим детето към ортодонт?

Обикновено децата се насочват към ортодонт от детски зъболекар. В повечето случаи подходящата възраст за обща оценка и прогноза е след пробива на първите постоянни зъби на 6 до 8 годишна възраст.

Какво и кога ще правим?

На колко етапа и с какви методи? Всичко това се планува след ортодонтска консултация и задълбочени анализи.

Възрастови ограничения?

Подходът и начините са по-специфични и съобразени с поставените цели, състояние на зъбодържащия апарат и необходимите последващи хирургични, имплантологични, протетични и други необходими завършващи дентални манипулации.

Основни лечебни средства в ортодонтията

Шини, или снемаемите апаратчета, познати на всички. Те са особено подходящи, когато растежът не е завършил и не са сменени всички зъби.

Брекети- най-универсалната система, приложима в постоянно съзъбие за оротодонтско лечение. Тук разнообразието е огромно, в зависимост от тежестта на деформацията,търсената естетика и очаквания на пациента.