Работим с най-качествените швейцарски зъбни импланти

Скъпи пациенти,

Съвременната дентална имплантология отговаря на най-високите функционални и естетични изисквания на лекаря по дентална медицина. В нашата клиника може да получите съвременно решение, когато имате един или повече изгубени зъби с помощта на зъбни имплантати.

Работим с най-добрите зъбни импланти в света, а именно – Straumann (Швейцария), както и с други световно доказани фирми производители, с които работим вече над 20 години:

T.B.R. (Франция),

Neo-Biotech (Южна Корея) и други.

Ръководител на екипа по импантология е Д-р Петър Чаушев – орален хирург с призната специалност.

Нашият екип посещава редовно водещите световни конгреси в областта на денталната имплантология, костозаместване и мениджмънт на меките тъкани. По този начин сме в крак с нови оперативни техники и апаратура с помощта на които можем да осигурим най-доброто лечение за вас.

Последващото протетично лечение се извършва с помощта на CAD-CAM технология за компютърно фрезоване на конструкцията. Така осигуряваме най-добра прецизност и естетика на коронките и мостовете за окончателно възстановяване на дефекта.

Работим в екип с едни от най-добрите зъботехници в страната, използвайки метало-керамични, циркониеви или титаниево-керамични конструкции.

Нашите протетични конструкции са основно винтово задържани върху имплантите. По този начин значително се намаляват възможностите за развитие на периимплантит.

Ние мотивираме и обучаваме нашите пациенти за добра орална хигиена и профилактика. Това, наред с правилното планиране, оперативно поставяне, остеоинтегрирането, разкриването и изработването на временни и постоянни конструкции дава резултати на успеваемост на имплантологичното лечение в нашата клиника над 98,9%.

Как протича лечението при поставянето на зъбни импланти?

Лечението със зъбни импланти протича в няколко етапа.

Клиничен преглeд

  • Добре е пациента да дойде с актуална панорамна снимка- ортопантомография.
  • Анамнеза и зъбен статус на пациента.
  • Преценка на общото му състояние.

Пълна санация на оралната кухина включваща отстраняване на надвенечен и подвенечен зъбен камък, екстракция на зъби и стари протетични конструкции които може да са огнища на възпаление.
Диагностичен етап – тази стъпка е необходима, за да се осъществи прецизно планиране при поставянето на импланти.

Провеждат се детайлни образни изследвания- CBCT( Cone beam computed tomography) в превод- Конично лъчев компютърен томограф. Полученият триизмерен дигитален образ дава възможност за оценка за наличната кост, прилежащите анатомични структури, точното местоположение на импланта в челюстта и необходимия размер на импланта – височина и ширина.

Съвременните компютърни програми дават възможност виртуално да се позиционира импланта в челюстната кост.

Хирургичен етап – поставяне на имплант

Провежда се в операционна зала, в стерилни условия под местна анестезия, понякога със седация. При необходимост по време на интервенцията, освен едномоментното поставяне на имплант, се извършват допълнителни хирургични манипулации като вадене на зъб, повдигане на пода на максиларния синус, костна аугументация и др.

Хирургичният етап е най-отговорният и сложен от медицинска гледна точка етап. Изискват се висока квалификация, опит и умения от страна на хирурга.

Втори хирургичен етап- Разкриване на имплант

При втората хирургична фаза оперативната интервенция е минимална. Извършва се под местна анеатезия. Състои се в отстраняване на покривният винт на импланта и на негово място се поставя гингивоформер.

Венечните тъкани зарастват и се оформят около него. Необходимо е да минат 1-2 седмици преди взимането на отпечатък.

Протетичен етап – протезиране върху имплант

През този етап се взима отпечатък на съзъбието и се изготвят в зъботехническата лаборатория протетични конструкции (коронка, мост, снемаема протеза) от материал според желанието и възможностите на пациента- металокерамика, цирконий, титаний покрит с керамика. Нашите конструкции са основно винтово задържани за имплантите.

Това е златен стандарт в света по отношение на протезирането върху дентални импланти.

С нашите зъботехници сме екип от над 20 години. Протетичните резултати, постигнати при нашите пациенти говорят сами за нашата работа като екип.

Какво представляват зъбните импланти?

Зъбните имплантати представляват конични или цилиндрични винтове, изработени от титаний, чиято цел е да заместят естествените зъбни корени. Върху тях се поставят надимплантни пънчета и корони. Лечението с вътрекостни импланти е съвременният метод за възстановяване на дъвкателната функция и естетика при пълна или частична загуба на зъби.

 

Какво се случва, когато загубите зъб?

На мястото на извадения зъб вече няма дъвкателни сили, които да се предават към костта и тя започва да се стопява. Загубата на кост ще продължи и може да промени челюстните съотношения и вашата усмивката. Зъбите от двете страни на изгубения зъб започват да се разместват, довеждайки до допълнителни празнини в съзъбието. Срещуположният на изгубения зъб прораства(ефект на Попов-Годон).

По този начин се нарушава дъвкателната функцията, говора и естетиката на вашата усмивка.

Вариант за заместване на липсващият зъб, е изграждането на мост, за което е нужно да бъдат изпилени двата съседни на липсващия зъби. В този случай успешно се замества коронката на зъба, но не и корена. Последствията от това водят до загуба на кост и затруднено почистване под моста.

Зъбният имплант е единственият вариант за заместване на липсващ зъб, както по отношение на коронката, така и по отношение на корена. Имплантът действа като естествен зъбен корен, който прехвърля дъвкателните сили и запазва структурата на костта здрава.

Зъбни протези върху импланти?

При протезите на основата на импланти местенето, плъзгането и тракането не съществуват. Няма промяна в говора, както при обикновените протези. Можете да захапвате и дъвчете спокойно, без да се притеснявате от подвижност на вашите протези.

Процедурата по поставяне на зъбни импланти безболезнена ли е?

Да, много пациенти съобщават, че ваденето на зъб е по-травмиращо преживяване, отколкото поставянето на зъбни импланти. Процедурата обикновено се извършва с местна упойка и е безболезнена. Дори и след като премине действието на упойката рядко има слаба болка.

Може ли организма да отхвърли зъбните импланти?

Приемането на зъбните импланти от организма е физиологично обоснован и закономерен процес, наречен остеоинтеграция.

Този процес зависи от това дали се прилагат съвременнисистеми импланти, отговарящи на най-високите световни стандарти, както и от мотивацията на пациента за спазване на добра орална хигиена.

Лечението в нашата клиника се провежда от високо квалифицирания екип на Д-р Чаушев, ежегодно преминаващ през обучения в най-новите разработки на имплантни системи в света.

Успеваемостта на имплантните системи с които работим е между 95% и 98,9% при Straumann.

Това са производители с над 25 години традиции в производството и разработването на нови имплантологични системи, които печелят ежегодни европейски и световни награди за иновации.

Може ли да се постави временен зъб докато трае лечението?

Да, в повечето случаи се поставя временен зъб, който да запълни мястото на коронката, докато имплантът се интегрира в костта. Ние ще ви посъветваме за подходящото решение съобразно вашия клиничен случай.

Ще мога ли да се храня нормално по време на периода на лечение?

В повечето случаи можете да се храните нормално. Възможно е да бъдете помолени да избягвате да дъвчете в областта, където са поставени имплантатите за кратък период след операцията, но след като мине това време можете да се храните както обикновено.

Има ли възрастова граница за поставяне на зъбни импланти?

Не. Стига да няма здравословни проблеми от рода на ендокринно или злокачествено заболяване, потискащо имунната система или заболяване, представляващо противопоказание за каквато и да било хирургическа интервенция.

Скъпо ли е възстановяването с имплант?

Лечението със зъбни импланти може понякога да е голяма първоначална инвестиция, но в дългосрочен план е много по ефективно по отношение на функционалност и естетика.

До момента в световната дентална медицина поставянето на зъбен имплант замества най-добре корена на изгубен зъб.